پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دفتر ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
رونق تولید
ثبت نام خادمین شهدا
پایگاه خبری تحلیلی سبلانه
مجمع وبلاگ نویسان اردبیل
پایگاه تحلیل های دانشجویی
بازی سایه روشن
18. فروردين 1398 - 10:40   |   کد مطلب: 7393
پایان نامه دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان پایان نامه برتر در جشنواره پایان نامه های برتر ایران –جایزه ویژه پروفسور حسابی برگزیده شد.

به گزارش ابصارخبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه، پایان نامه حامد نریمانی مردان با عنوان «تاثیر نانو اکسید آهن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیکی گندم دیم» با راهنمایی دکتر رئوف سید شریفی در جشنواره پایان نامه های برتر ایران– جایزه ویژه پروفسور حسابی مورد پذیرش قرار گرفت.
در بخش چکیده این پایان نامه آمده است: گندم  یکی از مهم ترین گیاهان زراعی است که بیش از نیمی از سطح کشت آن در کشور به صورت دیم است. در بیشتر مناطق دیم کشور، دوران حساس رشدی این گیاه با محدودیت آبی مواجه است. یکی از راهکارهای تعدیل اثر ناشی از کمبود آب در چنین مناطقی که مقدار و پراکنش زمانی بارندگی نامتناسب است، انجام آبیاری تکمیلی است.
 محدودیت آبی همچنین با بر هم خوردن تعادل تغذیه ای گیاه و کمبود عناصر ریزمغذی مانند آهن در خاک، موجب کاهش عملکرد می شود. آهن در متابولیسم اسیدهای نوکلئیک و پروتئین، فعالیت های آنزیمی گیاه، ساختمان ناقل های الکترون نظیر سیتوکروم ها و پروتئین های مرتبط با فتوسنتز و تثبیت نیتروژن نقش اساسی دارد. کمبود این عنصر و غیرقابل جذب بودن آن در خاک های آهکی، به دلیل کاهش کلروفیل و سرعت تثبیت دی اکسیدکربن در واحد سطح برگ، منجر به کاهش عملکرد می شود که از مشکلات اصلی تولید محصولات زراعی است. یکی از شیوه های مناسب حل این مشکل، استفاده از محلول پاشی است و در این راستا عرضه عناصر به شکل نانو ذرات به دلیل آزادسازی عناصر غذایی به صورت تدریجی و کنترل شده در مقایسه با شکل متداول و مرسوم آن ها، سبک و کوچک بودن این ذرات از اهمیت بیشتری برخوردار است.
گستردگی مناطق تحت کشت گندم دیم در کشور، محدودیت منابع آبی و نقش آبیاری تکمیلی و نانواکسید آهن در تعدیل بخشی از اثر ناشی از کمبود آب بر عملکرد و کمی بررسی های انجام شده در خصوص بر هم کنش توام آن ها، از جمله مواردی بودند که موجب شد تا تاثیر این عوامل بر عملکرد گندم مورد ارزیابی قرار گیرد.
حاصل این پایان ­نامه چاپ و پذیرش چهار مقاله علمی پژوهشی در مجلات ISC و یک مقاله ارسال شده به مجله JCR در مرحله داوری است. ضمن آنکه در سال 97 این پایان ­نامه رتبه اول پایان­ نامه برتر دانشگاه در گروه کشاورزی و منابع طبیعی را نیز کسب کرده است.

دیدگاه شما

آخرین اخبار