پربازدیدترین ها

کد خبر: 7510 ۱۹:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) انجام گرفت:

کتابت وحی در دو شاخه کارگاه و نمایشگاه قرآنی خط و تذهیب در دانشگاه محقق اردبیلی

همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) برنامه قرآنی کتابت وحی در دو شاخه کارگاه و نمایشگاه قرآنی خط و تذهیب برگزار شد.

 کتابت وحی در دو شاخه کارگاه و نمایشگاه قرآنی خط و تذهیب در دانشگاه محقق اردبیلی

به گزارش خبرنگار ابصارخبر، همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) برنامه قرآنی کتابت وحی در دو شاخه کارگاه و نمایشگاه قرآنی خط و تذهیب برگزار شد.

این کارگاه به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد که در بخش کارگاه خط علیرضا حسینی صدر و در بخش کارگاه تذهیب و گل و مرغ فاطمه برمکی از اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به تدریس پرداختند. 

در بخش نمایشگاه چندین اثر خط، تذهیب، تشعیر، شمسه و گل مرغ مربوط به علیرضا حسینی صدر، فاطمه برمکی و هنرآموزان گروه هنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی به نمایش گذاشته شد.