نمایش 1 - 1 از 1
مقاله تحلیلی حرکت پویا ی دانشگاه ها به سمت ایجاد دانش همراه با توسعه ی شرکت های دانش بنیان در جهت توسعه ی اهداف اقتصادی به جهت تأمین نیاز های جامعه باعث پیشرفت اقتصادی کشور می شود. 09/02/1397 - 17:42
اشتراک در دانشگاه نسل چهارم