نمایش 1 - 1 از 1
مستند اردوهای جهادی بسیج دانشجویی استان اردبیل در سال 97 همزمان با همایش شکوه هجرت منتشر شد مستند اردوهای جهادی بسیج دانشجویی استان اردبیل در سال 97 همزمان با همایش شکوه هجرت در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل منتشر شد. 10/05/1397 - 17:54
اشتراک در مستند اردوهای جهادی اردبیل در سال 97