نمایش 1 - 1 از 1
با شرکت 12 تیم مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی با شرکت 12 تیم از دانشگاه های اردبیل در پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان اردبیل آغار شد. 02/10/1398 - 10:29
اشتراک در هشتمین دوره مناظرات دانشجویی